Tak się zdarzyło, że do progów używam jednak dynamicznej kompilacji, gdyż skrypty w javax.script.* zbyt wolno chodziły na serwerze. Dynamiczny kompilator wymaga jednak „tools.jar” do poprawnej pracy. Jeśli uruchamia się program z wykorzystaniem jre (zamiast jdk) możemy dostać taki wyjątek, jak w temacie.

Rozwiązanie jest proste. Wystarczy zainstalować jdk: apt-get install openjdk-6-jdk. I gotowe.